Ελληνικό δικαστήριο απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του GS1 AISBL


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :Ανακοίνωση της GS1 Ελλάς ΑΕ

Ελληνικό δικαστήριο απορρίπτει αίτηση του GS1 AISBL για ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος της GS1 Ελλάς ΑΕ

Κηφισιά, 23 Μαρτίου 2010

Ακόμη και σήμερα o GS1 AISBL δολίως αποσιωπά ότι αίτησή του για ασφαλιστικά μέτρα (προσωρινή διαταγή) σε βάρος της εταιρίας μας GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ εξεδικάσθη στις 12/03/2010 και απερρίφθη με απόφαση του αρμόδιου δικαστή που δημοσιεύθηκε στις 15/03/2010.

Συγκεκριμένα, στην αίτησή του που απορρίφθηκε, ζητούσε ο GS1 AISBL να παραλείπει η εταιρία μας να χρησιμοποιεί τα σήματα GS1 και να μην ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα να είναι μέλος του συστήματος GS1.

Αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο και ο GS1 AISBL παραλείπει να κάνει την ανάλογη ανακοίνωση, ως η καλή πίστη επιβάλλει, προκαλώντας σύγχυση και παραπληροφόρηση της ελληνικής αγοράς αλλά και επιβεβαιώνοντας τη δόλια πρόθεσή του για αθέμιτη συμπεριφορά.

2010
2010 → Δελτίo Τύπου 4 από 5  1 2 3 4 5