Ανακοίνωση του ΕΒΕΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

Ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με την Εγκυρότητα Κωδικών της 520 Barcode Hellas (19-2-2010)

"ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (BAR CODES)

Με αφορμή ερωτήματα μελών του σχετικά με την εγκυρότητα των Κωδικών Αριθμών Barcode 520 XXXXXXXXX C, το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι οι κωδικοί που έχουν εκδοθεί και συνεχίζονται να εκδίδονται στην Ελλάδα, παραμένουν έγκυροι, και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας των επιχειρήσεων που τους χρησιμοποιούν."

2010
2010 → Δελτίo Τύπου 3 από 5  1 2 3 4 5