Αθέμιτη Συμπεριφορά του GS1 AISBL


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

Αγαπητοί Συνδρομητές,

Αναφορικά με την επιστολή από 26-1-10 και/ή την ανακοίνωση από 25-1-10 του GS1 AISBL, επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας, σχετική ανακοίνωση της εταιρίας μας GS1 ΕΛΛΑΣ ΑΕ.

Αθέμιτη Συμπεριφορά του GS1 AISBL (el-pdf-160kb)
2010
2010 → Δελτίo Τύπου 1 από 5  1 2 3 4 5