Το Σύστημα EAN•UCC μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των προϊόντων κρέατος


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Ο ΕΑΝ Ελλάς με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα σχετικά με τη διακίνηση ακατάλληλων τροφίμων, υπενθυμίζει ότι ο ΕΑΝ Int’l έχει εκπονήσει προτάσεις/οδηγίες οι οποίες σε συνδυασμό με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σήμανση των βοοειδών και των προϊόντων τους (Οδηγία ΕΕ ΝΟ.820/97) παρέχουν στους καταναλωτές, τις βιομηχανίες κρέατος και τους εμπόρους, λύσεις για την παρακολούθηση των προϊόντων βοείου κρέατος.

Με τη χρήση των προτύπων του Διεθνούς Συστήματος EAN•UCC μέσω των τεχνολογιών Αυτόματης Συλλογής και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (ADC και EDI) εξασφαλίζεται η αδιαμφισβήτητη αναγνώριση, επεξεργασία και μετάδοση των πληροφοριών σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων κρέατος, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και σύνδεσης των καταναλωτικών μονάδων με την ταυτότητα των ζώων από τα οποία αυτά προέρχονται.

1999
1999 → Δελτίo Τύπου 4 από 5  1 2 3 4 5