'Χρήσιμα Εργαλεία' για την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου στον τομέα των μεταφορών


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

Σήμερα πλέον καμία μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής. Η πληροφορική αποτελεί καίριο παράγοντα για την ορθή παρακολούθηση της ροής των εμπορευμάτων σε όλο το κύκλωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και την άμεση παροχή αξιόπιστων πληροφοριών. Οι εταιρείες μεταφορικών υπηρεσιών και third party logistics που εφαρμόζουν στρατηγικές βασιζόμενες σε έξυπνα και διαφανή συστήματα logistics προσφέρουν στον πελάτη υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ενώ ταυτόχρονα αποκτούν οι ίδιες ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η χρήση της τεχνολογίας για την παρακολούθηση εμπορευμάτων, ελαχιστοποιεί το χρόνο που χρειάζονται οι πελάτες για να ενημερώνονται σχετικά με την πορεία των αποστολών τους στο δίκτυο μεταφορών. Συγκεκριμένα, η υιοθέτηση του γραμμωτού κώδικα ως “αριθμού κυκλοφορίας” εξυπηρετεί στη παρακολούθηση μεμονωμένων αποστολών και στην αυτόματη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κίνηση των προϊόντων στα σημεία αποστολής, στις γραμμές συσκευασίας, στις αποθήκες και στα σημεία παράδοσης.

Σε συνδυασμό με την Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI), προσφέρεται στους μεταφορείς η δυνατότητα να γνωρίζουν ακριβώς το χρόνο φόρτωσης των εμπορευμάτων, τη θέση τους μέσα στο όλο κύκλωμα μεταφοράς και το σημείο παράδοσής τους· εν ολίγοις, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την παραγγελία ως την παράδοση και πληρωμή.

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζονται παραδειγματικές εφαρμογές logistics και τεχνικές εντοπισμού και παρακολούθησης μεμονωμένων μονάδων ή ομάδων εμπορευμάτων. Εξηγείται επίσης πώς το σύστημα EAN•UCC μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά το χειρισμό, τη διαχείριση απογραφών, την κίνηση των προϊόντων, τη φόρτωση και παράδοση. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν συστήματα γραμμωτού κώδικα (barcoding) και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI) καθώς και ηλεκτρονικά συστήματα εντοπισμού τα οποία λειτουργούν μέσω Internet.

Τα συστήματα εντοπισμού τα οποία βασίζονται στο Internet και συνδέονται με την κεντρική βάση δεδομένων των μεταφορέων αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τους πελάτες, προκειμένου να ενημερώνονται για την κατάσταση αποστολής των εμπορευμάτων τους.

Εννέα παγκόσμιοι κορυφαίοι φορείς logistics από τη Γερμανία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τις ΗΠΑ και το Βέλγιο, εξηγούν πώς μεγιστοποίησαν την απόδοσή τους στον τομέα των logistics και πέτυχαν εξαιρετικές επιδόσεις,χρησιμοποιώντας “απλά εργαλεία” που βασίζονται σε διεθνή ανοιχτά πρότυπα.

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη υπεύθυνα για τον σχεδιασμό και προγραμματισμό στρατηγικών με σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικών υπηρεσιών logistics (διακίνηση εμπορευμάτων γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές) μηδενικών αποθεμάτων και βέλτιστης ροής πληροφοριών σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

1999
1999 → Δελτίo Τύπου 2 από 5  1 2 3 4 5