Ποιοί είμαστε...

Η 520 Barcode Ελλάς, από το 1985 και έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνών προτύπων και λύσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και συνολικά.

Είναι ο μοναδικός δημιουργός και εκδότης των κωδικών αριθμών barcode με πρόθεμα 520 για λογαριασμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παρέχει καινοτόμα προϊόντα και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως συνεχή εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή των barcode και των διεθνών προτύπων σήμανσης.

Οι δραστηριότητες της 520 Barcode Ελλάς στηρίζουν και προωθούν την ελληνική επιχειρηματικότητα, το λιανεμπόριο και τις εξαγωγές, ενώ η εταιρεία έχει εκδώσει τη συντριπτική πλειοψηφία των barcode των ελληνικών προϊόντων που διακινούνται στην εγχώρια και διεθνή αγορά.
 

Ποιός είναι ο ρόλος μας...

Ο ρόλος της 520 Barcode Ελλάς είναι:

  • Να εκδίδει και να διαχειρίζεται τους κωδικούς αριθμούς GS1 για λογαριασμό των ελληνικών επιχειρήσεων.
  • Να διαχειρίζεται και προωθεί τη χρήση του συστήματος GS1, προς όφελος και για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της βιομηχανίας και του εμπορίου.
  • Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή των προτύπων GS1 σε όλους τους τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας και σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών.
  • Να αναλαμβάνει δραστηριότητες και να προσφέρει υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη κλπ., ώστε να διασφαλίζει την επίτευξη των σκοπών της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τις ελληνικές επιχειρήσεις-συνδρομητές της.