Φόρμα Επικοινωνίας

άλλο κείμενο...
Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τα γραφεία μας λειτουργούν από 8:30πμ - 4:30μμ Δευτέρα έως Παρασκευή.
Το τμήμα συνδρομητών λειτουργεί από 8:30πμ - 4:00μμ Δευτέρα έως Παρασκευή.
Για επικοινωνία με email χρησιμοποιείστε την διπλανή φόρμα.

Διεύθυνση: Πλατεία Αγ. Δημητρίου 5 & Διομ. Κυριακού 2
Τ.Κ.-Περιοχή: 14562 Κηφισιά
Τηλ.: (+30) 210 8082 062
Fax : (+30) 210 8016 162
Λόγω προσωρινής βλάβης της κεντρικής τηλεφωνικής γραμμής
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τους παρακάτω
τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 8017158, 210 8017183, 210 8017184,
210 8083931, 210 8013597, 210 8013595.