Υπολογισμός Basic UDI

  • Πληκτρολογήστε το εταιρικό πρόθεμα και τον κωδικό αναφοράς
  • Θα εμφανιστούν οι δύο χαρακτήρες ελέγχου και ο πλήρης κωδικός Basic UDI
#

Χαρακτήρες Ελέγχου :  

Πλήρης Κωδικός :