Τεύχος 40 (Αύγουστος 2007)

  • GS1 Starter’s Kit: μια νέα υπηρεσία της GS1 Ελλάς
  • Itemtracker: Σύστημα ιχνηλασιμότητας για την εταιρία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
  • Η σημασία της ευθυγράμμισης των δεδομένων για το ελληνικό λιανεμπόριο – τι σημαίνει η συνεργασία της Retail@Link με την GS1 Ελλάς για την υποστήριξη του Synchro
    Άρθρο της Britta Balden, Γεν. Διευθύντριας Retail@Link
  • Επισκέψεις σε καταστηματα λιανικής πώλησης και έλεγχος της ποιότητας των εκτυπωμένων κωδικών
  • Νέες Εκδόσεις
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα: Μια σειρά εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων – εκτός της βασικής- έχουν ήδη προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2007.
  • GS1 General Assembly 2007, Σεούλ – Κορέα
  • Flash στον κόσμο

Download