Τεύχος 27 (Μάιος 2003)

  • Συνάντηση του δικτύου μάθησης Τροφίμων-Ποτών με θέμα Σήμανση Προϊόντων-Σύστημα EAN•UCC (εισήγηση από το ΕΛΚΕΣΗΠ)
  • GEPIR - Παρουσίαση της νέας υπηρεσίας του ΕΛΚΕΣΗΠ
  • Τι είναι ιχνηλασιμότητα; Νέα προσέγγιση του EAN Intl στο πρόβλημα της ασφάλειας των τροφίμων - Οδηγίες για την ιχνηλασιμότητα των ιχθύων
  • ΕΑΝέα - Εφαρμογή των προτύπων του Συστήματος EAN•UCC στη βιομηχανία κατεψυγμένων προϊόντων/παγωτών της Γαλλίας και σε εταιρίες εστίασης στη Μ. Βρεττανία
  • Κυκλοφόρησαν - Γενικές Προδιαγραφές του Συστήματος EAN•UCC (version 4.0 - Ιανουάριος 2003), EANCOM 2002, Traceability of Fish Guidelines
  • Επίσκεψη στα καταστήματα Σκλαβενίτη - Δειγματοληπτικός οπτικός έλεγχος των συμβόλων και έλεγχος της ορθής εφαρμογής των κανόνων κωδικοποίησης EAN/UCC
  • Κατάλογοι Κωδικών Αριθμών EAN/UPC - Τώρα σε CD ROM…
  • Οι υπηρεσίες που σας παρέχουμε και πώς να τις εκμεταλλευτείτε

Download