Τεύχος 26 (Δεκέμβριος 2002)

 • ECR Europe - Conference & Marketplace
  7 σοβαροί λόγοι για να το παρακολουθήσετε
 • Τομέας Υγείας - Τεχνολογία & ελληνική πραγματικότητα
  Επιτακτική ανάγκη για τη χώρα μας η υιοθέτηση ενός τυποποιημένου συστήματος κωδικοποίησης και σήμανσης σε όλα τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα - Συνέντευξη του κ. Θ. Αμπατζόγλου, Αντιπρόεδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου
 • Υποδειγματικές εφαρμογές των προτύπων του Συστήματος EAN•UCC στη ΦΑΓΕ Α.Ε.
  Άρθρο του κ. Χάρη Κρομμύδα, Προϊστάμενου Αποθήκης Ετοίμων & Διακίνησης της εταιρίας
 • Standards in action
  Πρόγραμμα προώθησης στρατηγικών προτύπων για Β2Β συναλλαγές
 • Λεξικό παγκόσμιας ορολογίας EAN•UCC
  Βασικό εργαλείο για τους χρήστες του Συστήματος EAN•UCC και μοναδική πηγή άντλησης πληροφοριών για την ανάπτυξη παγκόσμιων προτύπων
 • Τo stock or not to stock?
  Μπορεί το Σύστημα EAN•UCC να μετατρέψει την απογραφή των επορευμάτων από μπελά σε κερδοφόρα διαδικασία; - 6 ερωτήσεις κλειδιά
 • Εντοπίσαμε και σας μεταφέρουμε
  Λανθασμένες πρακτικές κωδικοποίησης

Download