Τεύχος 24 (Μάιος 2002)

  • Το νέο ΔΣ του ECR Hellas
  • Τα 25 χρόνια του EAN Int΄l
  • "Σχεδιασμός & οργάνωση κέντρου Logistics: βήματα & μεθοδολογία υλοποίησης": Άρθρο του κ. Σ. Σταλίδη (Διαδικασία AE)
  • Νέες εκδόσεις
  • Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ EAN Int΄l και FIATA
  • Σημαντική πρόοδος στο πρόγραμμα GTAG
  • Verification: Μύθοι & πραγματικότητα

Download