Τεύχος 23 (Δεκέμβριος 2001)

  • Αλλαγές στις προδιαγραφές - ΕΥΡΩ & Κωδικοποίηση Προϊόντων Μεταβλητού Βάρους
  • Ένας σύγχρονος μίτος για τον λαβύρινθο της τεχνολογίας - Από την επίσκεψη του ΕΛΚΕΣΗΠ στην Κρήτη
  • Το website μας γίνεται ενός έτους: αλλαγές και προσθήκες
  • Νέα του EAN: "Πράσινο φως" για δοκιμές συμβατότητας στην πρόταση του EAN.UCC για την ετικέτα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων
  • Κατανομή των επιχειρήσεων - συνδρομητών του ΕΛΚΕΣΗΠ ανά τομέα δραστηριότητας

  • Download