Τεύχος 22 (Αύγουστος 2001)

  • Νέες Εκδόσεις:
    α)Τo Σύστημα EAN•UCC από το Α στο Ω.
    β) Γενικές Προδιαγραφές του Συστήματος EAN•UCC Ιαν. 2001.
  • ΕΥΡΩ & Κωδικοποίηση Προϊόντων Μεταβλητού Βάρους.
  • Το Λιανεμπόριο στον 21ο αιώνα – Άρθρο του κ. Φ. Παπασιδέρη, Τάσεις Συμβουλευτική Α.Ε.
  • Τα Ηνωμένα Έθνη προτείνουν το Σύστημα EAN•UCC για την αναγνώριση των σφαγίων και των τεμαχίων τους.

Download