Τεύχος 21 (Απρίλιος 2001)

  • Ο ΟΤΕ επιλέγει το Σύστημα EAN•UCC για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών – Άρθρο του κ. Κ. Κραββαρίτη.
  • XML –Τι είναι το XML – Εξέλιξη των πιλοτικών προγραμμάτων των Οργανισμών EAN Int’l και UCC.
  • Βιβλία και Περιοδικός Τύπος – Χρήσιμες Πληροφορίες.
  • ΕΥΡΩ και Εκπτωτικά Κουπόνια.
  • Μεταφορές 2000 – Η συμβολή του Διεθνούς Συστήματος EAN•UCC στις σύγχρονες διαδικασίες αποθήκευσης και μεταφορών.

Download