Τεύχος 16 (Αύγουστος 1999)

  • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ECR Hellas
  • Εγκατάσταση AWMS (Advanced Warehouse Management System) στη VIOLEX-BIC ABEE
  • Το Διεθνές Σύστημα EAN•UCC διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση προϊόντων κρέατος
  • Συστήματα εκτύπωσης barcodes μέσα στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας (ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ)
  • Συμβολογίες RSS και Composite
  • Το νέο κέντρο διανομής της SPORTSMAN ΑΕΒΕ
  • Κατανομή των επιχειρήσεων-μελών του EAN σε παγκόσμιο επίπεδο ανά τομέα δραστηριότητας

Download