Τεύχος 15 (Απρίλιος 1999)

  • Τα barcodes εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες των περιπτέρων
  • Το έτος 2000 και το Σύστημα EAN•UCC
  • Η συμβολογία RSS-14
  • Εφαρμογή της κωδικοποίησης EAN-13 σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση UCC/EAN-128 στην COSMOTE
  • Συστήματα Αναπλήρωσης Αποθεμάτων (KNOWLEDGE AE)
  • EAN και ΕΥΡΩ
  • Γνωριμία με το Lite EDI

Download