Τεύχος 14 (Δεκέμβριος 1998)

  • Κωδικοποίηση EAN στα προϊόντα της TEFACO ΑΕΒΕ
  • Εφαρμογή των τεχνολογιών αυτόματης αναγνώρισης και ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων στην εταιρία παραγωγής εσωρούχων NOTA-Μασσέλος
  • Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα - Σημερινή κατάσταση και προοπτικές (EDI Hellas)
  • Νέες τεχνικές και εξελίξεις στην επισήμανση των προϊόντων και των συσκευασιών τους (HALOS-Συστήματα Αυτομάτου Ροής Πληροφοριών & Συσκευασίας)

Download