Τεύχος 13 (Αύγουστος 1998)

  • N.C.S. - Σύστημα Κωδικοποίησης NATO και το Σύστημα EAN•UCC
  • Τo Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας του ΟΠΕ
  • Παρουσίαση της Κεντρικής Αποθήκης του Ομίλου ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ
  • ECR Hellas-Τάσεις και πρόσφατες εξελίξεις

Download