Τεύχος 12 (Μάιος 1998)

  • Life Cycle Costing & Logistics - Το κλειδί στις αγορές του αύριο
  • Το Πρότυπο UCC/EAN-128 υιοθετείται από τον Τομέα των Μεταφορών.
  • Μεταφορές και υπηρεσίες logistics από την ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ

Download