Τεύχος 9 (Απρίλιος 1997)

  • Εφαρμογή του Συστήματος EAN•UCC στο Κεντρικό Νοσοκομείο Grand Hornu και στο Νοσοκομείο Saint Jan στο Βέλγιο.
  • Χρήση της τεχνολογίας EDI από την Αλυσίδα Καταστημάτων/Supermarkets GB του Βελγίου.
  • Παρουσίαση του Κέντρου Διανομής της AKZO NOBEL στη Breda Ολλανδίας.
  • Εμπειρίες της Δ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ από τη χρήση των barcodes
  • Barcodes & EDI - Παρουσίαση των εταιριών KRAFT Hellas και JACOBS SUCHARD ΠΑΥΛΙΔΗΣ
  • Η χρήση της τεχνολογίας του γραμμωτού κώδικα και τα πρότυπα ISO-9000

Download