Τεύχος 10 (Αύγουστος 1997)

  • Επίσκεψη στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
  • Δραστηριότητες και μελλοντικοί στόχοι της OLYMPIC CATERING - Χρήση των barcodes
  • Προϊόντα ομορφιάς και σύγχρονες τεχνολογίες-Παρουσίαση της ΚΟΣΜΟΒΕΛ ΑΕΒΕ
  • Στόχοι και εμπειρίες που αφορούν το Σύστημα EAN•UCC από την πλευρά των αλυσίδων retail (Δ.ΜΑΣΟΥΤΗΣ και ΜΕΤΡΟ).
  • Κωδικοποίηση κρασιών και αλκοολούχων ποτών με προορισμό τον Καναδά

Download