Τεύχος 8 (Δεκέμβριος 1996)

  • Τα barcodes στην ηλεκτρονική παραγελλιοληψία (VIOLEX-BIC ABEE)
  • Χρήση της κωδικοποίησης UCC/EAN-128 σε ποδηλατικούς αγώνες ανωμάλου δρόμου στη Βραζιλία.

Download