Τεύχος 7 (Αύγουστος 1996)

  • Ελληνικά Software Houses και το Διεθνές Σύστημα EAN•UCC- (Singular AE)
  • Η ελληνική αγορά των EPOS
  • Παρουσίαση του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής της Lever Hellas ΑΕΒΕ
  • Τα πρότυπα EAN/UCC στην υπηρεσία αναπλήρωσης αποθεμάτων (Flow Replenishment) και διανομής στα καταστήματα της Lee Europe

Download