Τεύχος 6 (Απρίλιος 1996)

  • Η χρήση του γραμμωτού κώδικα ως μέσου για την αρτιότερη οργάνωση και λειτουργία ενός νοσοκομείου (Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «ΥΓΕΙΑ», ΩΝΑΣΕΙΟ Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Αθηνών)
  • Εφαρμογή του Συστήματος EAN•UCC στις αποθήκες της μεταφορικής εταιρίας DANZAS στο Willebroek.

Download