Τεύχος 5 (Δεκέμβριος 1995)

Αφιέρωμα στον Τομέα της Τγείας-Σύστημα EAN

  • Νοσοκομείο επειγόντων περιστατικών Ουτρέχτης
  • Εθνικό Σύστημα Υγείας της Δανίας
  • Εφαρμογές Λογιστικής Διαχείρισης (Herba Apotheker AG-Αυστρία, Stratec Medical M.Βρετανία)

Download