Τεύχος 4 (Ιούλιος 1995)

  • Ελληνικές εμπειρίες (Hellenic Catering, AMASA Hellas ΑΕΒΕΤ, ΑΓΝΟ, ΞΙΦΙΑΣ ΑΕ)
  • Οι γραμμές της έξυπνης παραγωγής (ENTERCODE)

Download