Τεύχος 3 (Απρίλιος 1995)

  • Χρήση της κωδικοποίησης UCC/EAN-128 από την εταιρία νωπών πουλερικών της Αυστραλίας Australian Poultry
  • Χρήση της κωδικοποίησης UCC/EAN-128 από την KRAFT GENERAL FOODS U.K.
  • EDI - Η ελληνική επιχείρηση στο κατώφλι των μεγάλων αλλαγών (ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, EDI Hellas ΕΠΕ, IBM Hellas, JOHNSON & JOHNSON Hellas ΑΕΒΕ)

Download