Διεύθυνση Έδρας - Στοιχεία Τιμολόγησης

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Εκτός από την επικοινωνία με τον Nόμιμο Eκπρόσωπο, η 520 Barcode Ελλάς ΑΕ, χρειάζεται να επικοινωνεί με την εταιρεία σας για θέματα κωδικοποίησης-barcode και οικονομικά-φορολογικά θέματα με άτομα που ορίζετε σαν υπεύθυνο κωδικοποίησης και υπεύθυνο λογιστηρίου αντίστοιχα. Αν υπάρχουν τέτοια άτομα στην εταιρεία σας παρακαλώ τσεκάρετε τις αντίστοιχες επιλογές:

Διεύθυνση Επικοινωνίας
Υπεύθυνος Κωδικοποίησης - Barcode
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ καί προσωπικές εταιρείες με βιβλία Γ κατηγορίας σημειώστε τον κύκλο εργασιών από τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό ή το Ε3.

Για ΕΕ, ΟΕ και ατομικές επιχειρήσεις σημειώστε τον κύκλο εργασιών από τα έντυπα Ε3.

Για νεοσύστατη επιχείρηση σημειώστε το κεφάλαιο σύστασης ή αν δεν υπάρχει σημειώστε 0 (μηδέν).

Σημειώστε τον συνολικό αριθμό των προϊόντων σας συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων συσκευασιών (χρώμα, γεύση, μέγεθος, βάρος, κλπ.) π.χ. 10 γεύσεις σε 3 συσκευασίες με ζάχαρη και χωρίς ζάχαρη (10X3X2) = 60 προϊόντα.

άλλη εικόνα...

 
Παρακαλώ περιμένετε...